Clicky

ሪፖርተር አውጥቶት የነበረው ዜና የተዛባ በመሆኑ ተስተካክሎ እንዲዘገብ ኢዴፓ ጠየቀ

በህዳር 18/2009 በወጣው የሪፖርተር እትም ኢዴፓ አውጥቶት የነበረው መግለጫ በተዛባ መልኩ በመቅረቡ፤ ተዛብቶ የወጣው ዜና በአስቸኳይ ተስተካክሎ እንዲወጣ ኢዴፓ በደብዳቤ ጠይቋል።
የደብዳቤው ይዘት ከታች እንደሚታየው ነው።