Clicky

ከተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከኢዴፓ የተሰጠ መግለጫ

ከተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያዊያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዴፓ) የተሰጠ መግለጫ

በፖለቲካም ሆነ በልማት ስም ያለበቂ ዝግጅትና ቅድመ ሁኔታ የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ኢዴፓ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

ባለፉት ዓመታት የአማራው ብሔረሰብ ተወላጆችና ሌሎችም ብሔር-ብሔረሰቦች በብሔረተኝነትና በፖለቲካ ምክንያት ሕይወታቸውን ከመሰረቱበት ቀየ ሲፈናቀሉና ሲሰደዱ መስማት የተለመደ ጉዳይ ነበር፡፡ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የመፈናቀሉ ጉዳይ ጋብ ያለ ቢመስልም የዛሬ ዓመት ገደማ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ከጉራፈርዳ ወረዳ በርካታ የአማራ ተወላጆችን መፈናቀልን ተከትሎ በቅርቡ ከሶማሌ ክልላዊ መንግስት ከጅጅጋ ከተማ በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ተወላጆች መፈናቀላቸው ተዘግቧል፡፡ አሁን በቅርቡ ደግሞ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት በሺህ የሚቆጠሩ አማራዎች የመፈናቀላቸው ጉዳይ ሰፊ የዜና ሽፋን አግኝቶል ከርሟል፡፡ [Read more…]

ኢህአዴግ በምርጫው ላይ የተቀዋሚውን ሚና ትርጉም አልባ ቢያደርገውም ኢዴፓ በተጽዕኖ ከምርጫ ስርዓቱ ተገፍቶ ባለመውጣት፤ በመርህ ደረጃ ብቻ ለመቆየት ወስኗል !!

ከኢዴፓ የተሰጠ መግለጫ

ምርጫ ዘጠና ሰባት በኢትዮጵያ የምርጫ ፖለቲካ ታሪክ ተጠቃሽ ነው፡፡ ልዩነቶቻቸው እንደተጠበቁ ሆነው ለዚህ ታሪካዊነት እንዲበቃ ያደረጉት ሃይሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የዴሞክራሲ ተቋማት፣ ገዢው ፓርቲ፣ ተቃዋሚዎች ሲሆኑ በተለይ ተጠቃሽ የሚሆነው ደግሞ በተፈጠረው አበረታች ሁኔታ መብቱን ላለማስነጠቅ  በምርጫ ንቁ ተሳትፎ ያደረገው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ የምርጫው ሒደት የፈጠረው መነቃቃት፣ መከባበር፣ አውቅና መስጠትና ይህ ቀረሽ የማይባል ንቁ ተሳትፎ ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ትንሳኤ እንደነበር ለመዘንጋት አይቻልም፡፡ [Read more…]