Clicky

ENN – ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ (ክፍል 2)

ENN – ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር 5ኛ ዙር፣ ክፍል 1

የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር 5ኛ ዙር፣ ክፍል 1
ርዕስ – የመልካም አስተዳደርና የህግ የበላይነት
ኢዴፓን በመወከል አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ በክርክሩ ተሳትፈዋል።

Wasihun Tesfaye

የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር አራተኛ ዙር፣ ክፍል 1

የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር አራተኛ ዙር፣ ክፍል 1
ርዕስ – የከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ ልማት ፖለሲ
ኢዴፓን በመወከል አቶ ኢያሱ መኮንን እና አቶ አዳነ ታደሰ በክርክሩ ተሳትፈዋል።

election2015debate

SBS Amharic – Interview with Dr Chane Kebede (part 2)

SBS Amharic – Interview with Dr Chane Kebede (part 1)

የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ሁለተኛ ዙር ክፍል 1

ርዕስ – የፌዴራሊዝም ሥርአት በኢትዮጵያ
ኢዴፓን በመወከል አቶ ኤርምያስ ባልከውና አቶ ግዛቸው አንማው በክርክሩ ተሳትፈዋል።

አቶ ልደቱ ከፋና ራዲዮ ጋር ያደረጉት ውይይት – ክፍል 3

ክፍል 3

አቶ ልደቱ ከፋና ራዲዮ ጋር ያደረጉት ውይይት – ክፍል 2

ክፍል 2

አቶ ልደቱ ከፋና ራዲዮ ጋር ያደረጉት ውይይት – ክፍል 1

ክፍል 1